Allergi-info

ALLERGENER GENERELLT OCH ALLERGENER I VÅRA PRODUKTER.

Tillverkare och hanterare av livsmedel ska kontinuerligt bevaka ny information om allergener, exempelvis genom riktlinjer och rekommendationer från branschorgan och myndigheter. Den nya informationen måste omgående värderas utifrån de förhållandena i den aktuella hanteringen.
Vi har i nuläget (Mars 2019) valt att enbart behandla de ämnen som specificeras som allergener i EU-förordningen 1169/2011

Nedanstående kursiva avsnitt är hämtat från Livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns branschriktlinjer för Allergi och annan överkänslighet (Hantering och märkning av livsmedel April 2005 samt ändring Mars 2009)

Enligt LIVSFS 2004:27 måste följande ingredienser och produkter av dessa alltid anges i ingrediensförteckningen:

Spannmål som innehåller gluten
Kräftdjur och produkter därav
Ägg och produkter därav
Fisk och produkter därav
Jordnötter och produkter därav
Sojabönor och produkter därav
Mjölk och produkter därav
Nötter
Selleri och produkter därav
Senap och produkter därav
Sesamfrö och produkter därav
Svaveldioxid och sulfit i koncentrationer på mer än 10 mg/ kg eller 10 mg/liter.
Lupin och produkter därav
Blötdjur och produkter därav


De allergena ämnen och produkter som finns upptagna i LIVSFS 2004:27 och som ingår i produkter och sortiment från BORGEBY KRYDDGÅRD är:

Sojabönor och produkter därav
Mjölk och produkter därav
Mandel
Selleri och produkter därav
Senap och produkter därav
Sesamfrö och produkter därav

Vi bedömer kontamineringsrisken som liten. Råvarorna lagras i enskilda förpackningar men i samma lokal. All utrustning samt förpackningsmaskiner som kommer i kontakt med allergena råvaror rengörs noga efter användning.